Generelt om kurserne

Det Spanske Hus tilbyder både holdundervisning og enetimer i spansk.
Holdundervisningen udbydes som korte koncentrerede moduler à 7 kursusgange, og holdene er små, så der er plads til at den enkelte deltager kan få taletid i alle timer. Der er maksimalt 12 deltagere pr. hold. Fokus i al undervisningen er at styrke deltagernes evne til at udtrykke sig mundtligt på spansk. På begynder- og mellemtrin foregår forklaringerne af grammatik m.m. på dansk, men allerede på Niveau 1 kommer deltagerne til selv at formulere korte sætninger på spansk. På de næste niveauer kommer deltagerne gradvist til at sige mere på spansk og mindre på dansk i timerne. På de højeste niveauer (6 og 7) foregår al samtale i timerne på spansk. I undervisningen bruger vi spanske tekster, billeder og diverse øvelser, der skal øge deltagernes ordforråd og deres kendskab til den spanske grammatik.
På de fleste hold er der to undervisere, en med dansk som modersmål og en med spansk som modersmål. Dermed udnytter vi både fordelene ved at have en underviser med samme modersmål som én selv og fordelene ved en "indfødt" lærer, dvs. en lærer, der underviser i sit eget modersmål.
På holdet udleveres en detaljeret kursusplan for hele kurset, hvor indhold og hjemmearbejde er angivet. Det er afgørende for at kunne følge kurset at deltageren laver hjemmearbejde, ca. 1,5 til 2,5 time pr. uge, afhængig af hold.
Emnerne for vores workshops vil bl.a. være kulturelt orienterede arrangementer og aktiviteter, der skal øge specifikke dele af deltagernes spanske ordforråd og korte kurser i udvalgte grammatiske emner.