Undervisningsmaterialer

Vi udarbejder selv en stor del af det materiale vi bruger i undervisningen. Materialet udleveres første undervisningsdag. Du får tilsendt materialet til første lektion på mail, så du kan være forberedt til første gang - dette gælder dog ikke niveau 1. Som udgangspunkt er materialet der hører specifikt til det enkelte niveau, inkluderet i kursusprisen og udleveres på holdet. Hvor dette ikke er tilfældet, står det angivet i forbindelse med kursusbeskrivelsen. Læreren vejleder gerne om supplerende opslagsmateriale om grammatik og verbernes bøjning.